Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van TrojanHearts en op alle bestellingen die u , hierna “u” of “de opdrachtgever”, bij TrojanHearts verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en TrojanHearts.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door TrojanHearts is aanvaard.

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door TrojanHearts gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u per email de orderbevestiging van TrojanHearts ontvangt nadat u via de website een bestelling heeft geplaatst.

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijsopgaven van TrojanHearts en alle bedragen die door TrojanHearts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kunt u de BTW op de aangifte omzetbelasting verrekenen.

3.2 Bij bestellingen wordt een bedrag van € 5,95 aan vrachtkosten in rekening gebracht. 

3.3 Prijzen en prijsopgaven van TrojanHearts zijn exclusief heffingen die mogelijk op grond van uw nationale wetgeving verschuldigd zijn, zoals thuiskopieheffingen (bijvoorbeeld: Stichting de Thuiskopie en GEMA).

3.4 Voor bestellingen met een totaalbedrag boven de  € 100,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Levering en transport

4.1 De levering vindt plaats ‘af magazijn’. Dat wil zeggen dat de goederen als (af)geleverd gelden op het moment dat zij door TrojanHearts voor vervoer naar de opdrachtgever worden aangeboden aan TNT Post of DHL Express en eventuele andere officiele vervoerders.

4.2 Het vervoer (transport) van de goederen naar de opdrachtgever geschiedt in alle gevallen in opdracht van de opdrachtgever door TNT Post of DHL Express of een andere officiele vervoerder en geschiedt te allen tijde in naam van de opdrachtgever. Hierdoor kan het zijn dat de opdrachtgever in zijn land als importeur wordt gezien, bijvoorbeeld in de zin van de nationale thuiskopie-wetgeving, en op die grond heffingen verschuldigd is.

4.3 Levering van orders naar Suriname Trinidat en het caraibisch gebied worden een keer per maand verscheept tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Betaling

Betaling geschiedt per Payal,Mastercard, Visa, iDEAL,  vooruitbetaling (per bankoverschijving of internetbankieren).

Voor een paypal betaling zijn wij helaas genoodzaakt om 4% aan boekingskosten in rekening te brengen.

 

iDEAL is een gezamenlijk initiatief van Rabobank, SNS Regio bank, Fortis, ABN AMRO, Friesland bank, ASN bank en ING bank. Met iDEAL kunnen online aankopen veilig en gemakkelijk worden afgerekend, in de vertrouwde internet betaalomgeving van de eigen bank. Internetbankierders kunnen direct gebruik maken van iDEAL, zonder zich daarvoor eerst te hoeven aanmelden. Na elke betaling met iDEAL verschijnt een bevestiging die afgedrukt kan worden. Ook binnen internetbankieren en op rekeningafschriften is elke betaling met iDEAL zichtbaar. Met iDEAL betalen is bij TrojanHearts gratis.

Betalen met creditcard: In de shop van TrojanHearts kan ook met Mastercard en Visa betaald worden. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server, die de creditcardgegevens versleuteld verstuurt. De gegevens worden direct geverifieerd bij de creditcardmaatschappij, die de betaling na enkele seconden goedkeurt. Alle gegevens, inclusief creditcardnummer, worden beveiligd met SSL. Dit is een sterke vorm van encryptie (versleuteling), die voorkomt dat kwaadwillende de gegevens kunnen gebruiken. Het creditnummer wordt bovendien niet opgeslagen en maar eenmalig gebruikt voor betaling van de order.

Vooruitbetalen per bankoverschijving of internetbankieren: 'Vooruitbetaling' betekent dat de opdrachtgever, na het invoeren van de bestelling, eerst het orderbedrag zelf overmaakt op de rekening van TrojanHearts. Dit kan bijvoorbeeld via internetbankieren. Vooruitbetalen is veilig en brengt geen extra rembourskosten met zich mee. Speciaal voor de klanten van TrojanHearts uit Nederland heeft TrojanHerarts een rekening bij de Rabobank Nederland geopend, het nummer is 1579.54.641 t.n.v. Trojanhearts. Belangrijk: In de betaalomschrijving dient altijd het klantnummer en het ordernummer van de bestelling vermeld te worden. Zodra de betaling ontvangen is, wordt dit per e-mail bevestigd.

Betalen aan de postbode (rembours): Bij deze betaalmethode wordt de betaling contant bij aflevering aan de postbode verricht. Rembourszendingen worden om veiligheidsredenen niet in het weekend afgeleverd. Bent u niet thuis als de postbode langskomt, dan ontvangt u hiervan een bewijs in uw brievenbus. Met dit bewijs (en legitimatie) kunt u het pakket nog twee weken afhalen op het postkantoor. Ook als u geen gepast geld heeft voor de postbode, kunt u het pakket in het postkantoor betalen. U kunt daar ook met uw PIN-pas afrekenen.

 

Artikel 6. Herroepingsrecht, ruilen en retouren

6.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden. U kunt daarvoor bij de online-klantenservice  een retourformulier aanvragen, dat u kunt invullen, uitprinten en samen met de goederen retour kunt sturen naar:

TrojanHearts

Lieven de Keylaan 44

1222 LH Hilversum

Het retourformulier kan worden aangevraagd op info@trojanHearts.nl.

 6.2 De goederen moeten in de originele onaangebroken verpakking zitten. De kosten voor het retour sturen van de goederen komen voor rekening van de opdrachtgever.  Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst zal het aankoopbedrag van de goederen per omgaande aan de opdrachtgever terugbetaald worden.

6.3 Goederen kunnen ook omgeruild worden voor andere goederen. Dit gaat op dezelfde manier als het retourneren van goederen. Op het retourformulier kan dit worden aangegeven.

 

Artikel 7. Klachten en vragen

7.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij onze klantenservice.

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.

7.3 TrojanHearts beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal TrojanHearts binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid en garanties

8.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

8.2 Er bestaan geen DVD Media die compatibel zijn met alle apparatuur. TrojanHearts kan geen aangebroken verpakkingen terugnemen als blijkt dat de goederen niet compatibel zijn met de apparatuur van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich er daarom altijd eerst van te vergewissen dat de betreffende media compatibel zijn met zijn apparatuur. TrojanHearts aanvaardt geen aansprakelijkheid terzake.

8.3 TrojanHearts sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij TrojanHearts bestelde dragers opgeslagen wordt. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u een back-up van uw data maakt en/of andere maatregelen treft om verlies van data te voorkomen.

8.4 TrojanHearts sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van TrojanHearts of door TrojanHearts ingeschakelde derden.

8.5 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van TrojanHearts worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door TrojanHearts geleverde goederen.

8.6 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van TrojanHearts en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst.

 

Bedrijfs- en contactgegevens TrojanHearts
TrojanHearts
Lieven de Keylaan 44
1222 LH Hilversum

KvK nummer: 56769857 

BTW-Nr Nederland: NL001163301B59